İslamiyet Öncesi Türklerde Edebiyat

İslamiyet Öncesi Türklerde Edebiyat hakkında bilgi, islam öncesi türklerin edebi eserleri.

Göçebe yaşamdan dolayı sözlü edebiyat gelişmiş yazılı kültür gelişmemiştir.

Sözlü Edebiyat

Sav: Atasözü

Sagu: Ağıt

Koşuk, kopuz : Sazla söylenen şarkı yada şiir.

Anlamlarına gelmektedir.

Önemli Türk Destanları

Alper Tunga ve Şu > İskietler

Oğuz Kağan > Asya Hun Devleti (Mete’yi anlattığı düşünülmektedir)

Bozkurt ve Ergenekon > Göktürkler

Göç ve Türeyiş > Uygurlar

Manas : Kırgızlar  (Dünyanın en uzun destan örneğidir, islam öncesi ve islam sonrası bilgi verir. Hem sözlü hem yazılı eserdir, günümüzde hala yazılmaktadır. )

Yazılı Edebiyat Örnekleri

1-Göktürk Kitabeleri (Orhun Yazıtları )

-Türklerin ilk yazılı kaynaklarıdır.

-Sosyal ve ulus devlet anlayışının izlerini taşır.

-Hükümdara öğütler verir. (Siyasetname)

-Moğolistan sınırları içinde yer almaktadır.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*