Akarsu Biriktirme Şekilleri Nelerdir ?

Akarsu Biriktirme Şekilleri Nelerdir ?, kısaca bilgi, konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

AKARSU BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ

Akarsularda;

– Eğim azaldığında,
– Hız azaldığında,
– Su (akım) azaldığında,
– Yük (taşıdığı alüvyon) arttığı zaman biriktirme meydana gelir.

Biriktirme şekilleri oluştuğu yere ve nedene göre farklılık gösterir.

1. Birikinti Konisi

Dağ yamaçlarından düzlüklere gelen akarsuların taşıdıkları alüvyonları biriktirmesiyle oluşan şekillere birikinti konisi denir.

birikinti konisi

birikinti konisi

Bir birikinti konisinin;

a. Kesiti

b. Şekli

c. Eşyükselti eğrileri ile gösterilişi

Akarsuyun taşıdığı maddeler yayvan bir şekil alırsa birikinti yelpazesi adını alır.

2. Delta Ovaları

Akarsu ağızlarında alüvyonların birikmesiyle meydana gelen şekle delta ovası denir.

Delta ovasının oluşabilmesi;

– Kıyılarda gelgit olayının etkili olmamasına,
– Kıyıların sığ olmasına
– Akarsuların bol alüvyon taşımasına bağlıdır.

delta ovası

delta ovası

Türkiye’de;
– Akarsular bol alüvyon taşır (yüksek ve engebeli olduğu için),
– Gelgit olayı etkili değildir (İç denizlere kıyısı olduğu için)
– Kıyıların sığ olduğu yerler fazladır.

Bu yüzden Türkiye’de deltalar oluşmuştur.

3. Taraça (Seki)

Vadi tabanlarındaki alüvyonlar akarsuların yeniden aşındırması ile eski vadi tabanları vadi -yamaçlarındaki basamaklar şeklinde kalır. Bu şekillere akarsu taraçası (akarsu sekisi) denir.

taraça

taraça

Ayrıca yanyana bulunan birikinti konilerinin veya yelpazelerinin birleşmesiyle dağ eteği ovası, dağlar arasıdaki çukurlarda alüvyonların birikmesiyle dağ içi ovası, akarsu yatağında alüvyonların küçük adacıklar halinde birikmesiyle ırmak adası (kum adacıkları) gibi diğer biriktirme şekilleri meydana gelir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: 

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*