Ankara Savaşı Hakkında Bilgi, Kısaca Özet

ANKARA SAVAŞI, Osmanlı padişa­hı Yıldırım Bayezid ile Moğol hü­kümdarı Timur arasında yapılan sa­vaş (28 Temmuz 1402). Anadolu’da Türk birliğini kurmak isteyen Yıldı­rım Bayezid Erzincan’a girdiği sıra­da; sınırlarını ve dolayısıyla ege­menliğini genişletmek isteyen Ti­mur da Anadolu’ya girerek Sivas’a dek ilerlemişti. Daha sonra Timur İran’a geri döndü.

Bunun üzerine Bayezid Timur’un ele geçirdiği yer­leri geri aldı. Bu üstünlük yarışı sa­vaşı kaçınılmaz kıldı. Sonunda Os­manlı ve Moğol ordusu Çubuk 0vası’nda karşılaştı.

Timur asker sa­yısı ve askersel araç yönünden da­ha zengin bir orduya sahipti. Sa­vaşın ortasında Osmanlı ordusun­da ki Karatatarlar ve bazı eski bey­liklere bağü askerler Timur’un saf­larına katıldı.

Bu nedenlerden ötü­rü Osmanlı ordusu yenildi, Yıldırım Bayezid tutsak düştü, ve tutsaklığı sırasında öldü. Ankara Savaşı ye­nilgisi. Timur’un bir süre Anado­lu’da kalması. Osmanlı devletinin parçalanması, Osmanlıların Avru­pa’da ilerleyişinin gecikmesi gibi onemli sonuçlar doğurdu.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

1 Yorum

Pingbacks/Trackbacks

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*