Antalya’nın Akarsuları Nelerdir

manavgat şelalesiAntalya ilinde en önemli akarsular kuzey- güney doğrultusunda akarak Akdcnize dökülen ırmak     3 lardır. Bunların en önemlileri Aksu ve Köprüsu’dur.   Aksu’nun   kaynaklarım   İsparta şehri civarından gelen Fabrika Deresi ile  Kovada Gölünden çıkan bir dere teşkil eder. Bu akarsu, tarihî Perge harabelerinin doğu­sundan geçerek Antalya körfezine dökülür. Köprüsü daha uzun’bir akarsudur; Anamas Dağlarından doğar. Bu da Belkıs (Aspen-dos) harabelerinin doğusundan geçerek An­talya Körfezine dökülür.

Daha doğudaki Manavgat Çayı kuzeybatı -güneydoğu doğrultusunda akar. Manavgat kasabasının kuzeyinde meşhur Manavgat Şe­lâlesini meydana getirdikten sonra, Antal­ya körfezine dökülür. İlin daha doğusunda­ki çayların boyları daha küçüktür. Bunla­rın en önemlileri Alara Çayı ile Gazipaşa Çayıdır.

Antalya ilinin bol sulu, fakat kısa boylu akarsularından biri de Antalya şehri­nin kuzeyinden çıkan ve şehrin içinden geç­tikten sonra, şehir civarında muhtelif yer­lerde şelâleler halinde denize dökülen Dü­den Suyudur. Antalya Körfezinin batısında kalan kısımda en önemli akarsu Alakır Ça­yıdır. Kuzey • güney doğrultum bu çay Tah­talı Dağları ile Bey Dağlarım birbirinden ayırır ve ağız kısmında Finike Ovasını mey­dana getirir.

Antalya ilinin belli başlı gölleri Elmalı Ovasmın tabanında yer alan Karagöl ve Av­lan Gölü ile Kaş’ın batısındaki Ova Gölü­dür. Kuzeybatıda bulunan Söğüt Gölünün ise, yarısı  Antalya ilinde, yarısı  Burdur ilinde bulunur.

Bunlardan Karagöl’ün fazla suları Elmalı Düdeninde kaybedilir. Avlan Gölünün bazı kesimleri son yıllarda göl su­larının çekilmesiyle ziraat yapılabilecek bir duruma geçmiştir. Bu göllerin hepsi de kal­kerli arazi içindeki çukurlarda yer almıştır. Sığ göllerdir.

Su seviyesi mevsimden mev­sime değişir. Yaz aylarında sahaları daralan göllerin yağışlı mevsimlerde sahası genişler.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: , ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*