Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun Kurumları

AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU’nun Kurumları (AKÇT)

Yüksek otorite, Adalet divanı, Bakanlar konseyi, Ortak meclis.

AKÇT’nin başarısı üzerine, altı üye ülke bu sefer nihai amaç olan Avrupa’nın siyasi birliğini kurma yolunda faaliyetlere giriştiler ve ilk olarak, askeri ve savunma alanında işbirliği amacıyla “Avrupa Savunma Topluluğu” girişimini başlattılar.

Bu konudaki ilk olarak Pleven Planı olrak adlandırılan girişim, Fransız devlet adamı Rene Pleven tarafından başlatıldı.

Ancak bu girişim, savaş sonrası silahsızlandırılmış olan Almanya’nın yeniden silahlanmasını gerektiriyordu ki, bu durum bir çok Fransız’ı rahatsız ediyordu.

Bu nedenle Fransız Millet Meclisi Avrupa savunma Topluluğu kurulmasını onaylamadı.

Ardından ortaya konan Avrupa Siyasi Birliği oluşturulması yönünde fikirer de hayata geçirilemedi.

Sözkonusu girişimlerin başarısız olması, henüz siyasi birliktelik için hazır olunmadığını gösterdi.

Öte yandan; AKÇT’nin  başarısı ve AST ve siyasi birliğin başarısız olması ekonomik alanda ilerleme isteğini artırdı.

Bu amaçla toplanan MEssina Konferansında 1955, üye ülkeler ekonomik alanda ilerleme konusunda karar aldılar.

Belçikalı Paul Henri Spaak’ın başındaki Komisyonun çalışması sonucunda hazırlanan Raporda; daha fazla ekonomik entegrasyon için öneriler yer alıyordu.

Bu rapora istinaden atılan adımlarla, 25 Mart 1957’de Roma’da bir araya gelen altı üye yetkilileri AET ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşmasını imzaladılar.

25 Mart 1957 tarihinde; Roma antlaşmaları ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğuı( Euratom)

Antlaşma 1 ocak 1958’de yürürlüğe girdi.

Böylece kömür ve çeliğin yanı sıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957’de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu.

AET’nun amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest  dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.

AET; Ortak Pazar fikrine dayalı bir birliktelik idi, (Malların, kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımı)

Bir başka deyişle;

Üye devletler arasındaki  gümrük vergileri, kotalar ve miktar kısıtlamaları ve tarife  dışı engellerin kaldırılması ve üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulanması

Antlaşma’da bunun ötesinde 4 özgürlüğü sağlamaya yönelik düzenlemeler öngürülmektedir.

Bunun yanında ortak bir tarım politikasının oluşturulması, Ortak bir ulaştırma politikasının oluşturulması, rekabeti sağlamaya yönelik tedbirlerin uygulanması, Üye devletler arasındaki ekonomi politikalarının koordinasyonu sağlayıcı tedbirlerin uygulanması gibi ayrıntılı politika tedbirleri açıklanmaktadır.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: 

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*