Beylikler Dönemi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

Beylikler Dönemi Hakkında Bilgi, özellikleri, konu anlatımı, ödev araştırması, detaylı bilgi,
BEYLİKLER DÖNEMİ
* 13. yy. sonlarına doğru Moğolların İslamiyeti benimseyerek baskılarının azalması ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi otoritesini kaybetmesi, Anadolu’da Türkmen beyliklerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
* Anadolu Selçuklu Devleti topraklarında kurulmuş olan bu beyliklerden büyük bir bölümü Ankara Savaşı öncesi Osmanlılar tarafından ortadan kaldırılmışdır. Fakat Fetret Devri’nde Karasioğulları ve Eretna, Kadı Burhanettin Devleti hariç diğerleri yeniden kurulmuşlardır.


Karamanoğulları (1256 -1487):

* Anadolu Selçuklu Devleti toprakları üzerinde kurulan beyliklerin en güçlüsüdür.
* Karaman, Konya dolaylarında hüküm sürmüşlerdir.
* Bir ara Konya’yı ele geçiren Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir.
* Karaman Beyi Alaaddin Ali Bey zamanında Os-manlı Devleti ile mücadele dönemi başlamıştır.
* Osmanlı Devleti’ne karşı her türlü ittifakta yer almışlardır.
* II. Beyazıd zamanında kesin olarak ortadan kaldırılmışlardır.

YORUM: Karamanoğlulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devletinin mirasçısı olarak gördüklerinden Osmanlı Devleti ile en fazla mücadele eden beylik olmuşlardır.


Germiyanoğulları (1299 -1429):

* Merkez Kütahya olmak üzere siyasi faaliyette bulunmuşlardır.
* Karamanoğullarına karşı Osmanlılarla akrabalık kurup Tavşanlı, Emet ve Simav’ı çeyiz olarak Osmanlılara bırakmışlardır (Germiyan Bey’i kızını I. Murad’ın oğlu Yıldırım Beyazıd’la evlendirmiştir).
* Germiyan Bey’i II. Yakub’un (erkek evladı olmasından dolayı) vasiyeti üzerine Germiyan-oğulları toprakları Osmanlılara katılmıştır.

Aydınoğulları (1308 -1426):

* Selçuk, Tire, Bilgi dolaylarında faaliyet göstermişlerdir.
* Denizcilikte ileri gitmişlerdir.

Saruhanoğulları (1313-1410):

* Manisa merkez olmak üzere faaliyet göstermişlerdir.
* Fetret devrinde Çelebi Mehmed tarafından kesin olarak Osmanlılara katılmışlardır.

Karesloğulları (1304-1360):

* Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında hüküm sürmüşlerdir.
* Osmanlı Devleti’nin ortadan kaldırmış olduğu ilk beyliktir.
* Karasi donanması ve Karasi beyleri Rumeli’ye geçişte ve bu bölgedeki fetihlerde büyük etkinlik göstermişlerdir.

Menteşeoğulları (1261-1424):

* Muğla, Fethiye dolaylarında kurulmuşlardır.
* Rodos Adası’nın büyük bir kısmını ele geçirmişlerdir. Fakat bu toprakları elde tutamamışlardır.

Hamitoğulları (1300-1423):

* Keçiborlu ve Eğridir dolaylarında kurulan beylik, İsparta ve Antalya çevresinde yönetimi altına almıştır.
* Göller bölgesinde bir kısım topraklarını Osmanlı Devleti’ne satmak zorunda kalmışlardır.
* II. Murad zamanıda ortadan kaldırılmışlardır.

Candaroğulları (İsfendiyaroğulları 1292-1461):

* Kastamonu ve Sinop çevresinde kurulmuşlardır
* Fatih tarafından ortadan kaldırılmışlardır.

Pervaneoğulları (1277-1322):

* Merkez Sinop olmak üzere hüküm sürmüşlerdir
* Candaroğulları tarafından yıkılmışlardır.

Eşrefoğulları (1284-1326)

* 13. yüzyılın ikinci yarısında Beyşehir merkez olmak üzere kurulmuşlardır.

* Moğol valisi Timurtaş tarafından yıkılmışlardır.

Sahibataoğulları (1275-1342):

* Afyon ve çevresinde faaliyet göstermişlerdir
* Germiyanoğulları tarafından yıkılmıştır.

Tacettinoğulları (Canik Beyliği 1348-1428):

 

* Ordu, Bafra, Niksar ve Samsun dolaylarında hüküm sürmüşlerdir.

İnançoğuiları: Denizli ve çevresinde

Alaiye Beyleri: Alanya ve çevresinde.

Eratna Devleti (1335-1381):

* Uygur Türklerinden olan Eratna Bey tarafından Sivas, Kayseri dolaylarında kurulmuştur.
* Vezir Kadı Burhanettin’in yönetimi ele geçirmesiyle yıkılmıştır.

Kadı Burhanettin Devleti (1381-1398):

* Eretna Devletinden vezirlik yapan Kadı Burha-nettin, merkezi Sivas olmak üzere yeni bir devlet kurmuştur.
* Yıldırım Bayazit tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Dulkadiroğulları (1337-1515):

* Elbistan, Maraş dolaylarında kurulmuştur.
* Belirli dönemlerde Memlüklülere bağlı olarak hüküm sürmüşlerdir.
* Osmanlılar tarafından Turnadağ Savaşı’yla or-tadan kaldırılmışlardır.

Ramazanoğulları (1353 -1608):

* Adana ve çevresinde hüküm sürmüştür.
* Yavuz Sultan Selmi zamanında Osmanlı Devleti’ne bağlı hale gelmişler, daha sonra Osmanlı vilayeti durumuna getirilmişlerdir.

Beyliklerin Genel Özellikleri:

* Anadolu Selçuklu toprakları üzerinde kurulmuşlardır.
* Moğollarla mücadele etmişlerdir.
* Anadolu’nun batı bölgelerinin Türkleşmesini tamamlamışlardır.
* Türkçeyi ve Türk kültürünü geliştirmişlerdir.
* Anadolu’da Moğol istilasıyla bozulan iktisadi durumu yeniden canlandırmışlardır.
* İmar faaliyetlerinde bulunmuşlar ve Anadolu’da birçok gelişmiş şehirler ortaya çıkarmışlardır.

Karakoyuniular (1365 -1469):

* Oğuz boylarından olan Karakoyunluların Moğol istilasından sonra Erzurum, Erciş ve Musul dolaylarında Bayram Hoca önderliğinde kurdukları devlettir.
* Timura karşı mücadele eden Kara Yusuf zamanında en parlak dönemlerini yaşamışlardır.
* Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Akkoyunlular (1350 -1502)

* Diyarbakır merkez olmak üzere Kara Yülük Osman Bey tarafından kurulmuştur.
* En büyük hükümdarları Uzun Hasan Bey’dir. Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlılara mağlup olmuş, bu durum devletin zayıflamasına başlangıç oluşturmuştur.
* Akkoyunlu devletine Safavi hükümdarı Şah İsmail son vermiştir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: , ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*