List/Grid

Bilgi Bankası Subscribe to Bilgi Bankası

Hak ve sorumluluklarımız nelerdir kısaca

Hak ve sorumluluklarımız nelerdir kısaca

Hak ve sorumluluklarımız nelerdir kısaca, maddeler halinde. Hak ve sorumluluklarımızla ilgili yazı. İnsanlar topluluk halinde yaşarken denetleyici ve belli kurallar çerçevesinde yaşamasına olanaklı hale getiren kurallar koymuştur. Bu kurallar toplumun büyük… DEVAMINI OKU>>>> »

Abdülaziz Mısır Seyahati

Abdülaziz Mısır Seyahati

Sultan Abdülaziz, hükmettiği toprakları ve insanları tanımak arzusundaydı. Bu maksatla Mısır’a gitmeye karar verdi. Hazırlıklar tamamlandı ve 3 Nisan 1863 günü İstanbul’dan “Feyz-i Ci-had” vapuruyla hareket etti. Yanında yeğenleri (Sultan Abdülmecid’in… DEVAMINI OKU>>>> »

Sultan Abdülaziz Dönemi (1830-1876)

Sultan Abdülaziz Dönemi (1830-1876)

1861 yılı Haziran’ın 30’unda atalarının tahtına geçen Sultan Abdülaziz, Sultan II. Mahmud ile Pertevniyal Valide Sultanın oğludur. İstanbul’da dünyaya gelmiş, iyi bir eğitim görmüştür. Fransızcayı ana dili gibi konuşur, atalarının mirası… DEVAMINI OKU>>>> »

Islahat Hattı Hümayunu – Islahat Fermanı

Islahat Hattı Hümayunu – Islahat Fermanı

Tanzimat Fermanının üstünden 16 yıl, 3 ay, 15 gün geçmişti. Padişah 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat Hatt-ı Hümâyununu ilân etti. Bu ferman, Rus savaşında Osmanlılara yardımcı olan Avrupa devletlerine sanki hoş… DEVAMINI OKU>>>> »

Osmanlıda ilk telgraf ve demiryolu hattı ne zaman yapılmıştır?

Osmanlıda ilk telgraf ve demiryolu hattı ne zaman yapılmıştır?

Savaş devam ediyor, sadrazamlar değişiyor, ama teknolojik alanda da bir şeyler yapılıyordu. İlk telgraf hattı Edirne-Varna-Kırım arasında kurulmuştu (9 Eylül 1855). Yine aynı yıllarda İzmir Turgutlu arasında demiryolu inşaatına başlanmıştı. Kırım’dan… DEVAMINI OKU>>>> »

Rusların Silistre Kuşatması, Savunması

Rusların Silistre Kuşatması, Savunması

Ruslar büyük başarılar kazanamamış, genelde kardan çok zarar etmişlerdi. Oysa Çar, oturduğu yerden zafer bekliyordu. Osmanlıların işini bir an önce bitirmeli, Kafkasya’nın bağımsızlığı için mücadele veren ve Rus ordularına karşı büyük… DEVAMINI OKU>>>> »

Kırım savaşı hakkında bilgi

Kırım savaşı hakkında bilgi

Kırım savaşı İngiliz ve Fransız birlikleri tarafından desteklenen Osmanlı ordusu Rusya’ya, Kırım’da da bir darbe vurmayı tasarlamıştı. Müttefik (birleşmiş) ordular (Osmanlı-İngiliz:Fransız) 14 Eylül 1854 günü Kırım’a çıktı. Sivastopol üzerinden yürüyüp Alma… DEVAMINI OKU>>>> »

Osmanlı-Rus Savaşı hakkında bilgi

Osmanlı-Rus Savaşı hakkında bilgi

Kudüs yüzyıllardır Osmanlı yönetiminde bulunuyordu. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için büyük önem taşıyan bu şehir, herkesin ziyaretine açıktı. Dünyanın dört bucağından ziyaretçi geliyor ve Kudüs dolup dolup boşalıyordu. Bu konuda söylenebilecek… DEVAMINI OKU>>>> »

Encümen-i Daniş Nedir? Açılışı hakkında bilgi

Encümen-i Daniş Nedir? Açılışı hakkında bilgi

Encümen-i Daniş Nedir? Açılışı hakkında bilgi Tanzimat hareketinin ve Reşid Paşanın büyük hizmeti olarak Encümen-i Daniş adı altında bir “İlimler Akademisinin açılmış olması gösterilir. Her şeyle öylesine Fransız taklididir ki, üyeleri… DEVAMINI OKU>>>> »

Reşid Paşanın Görevden Alınması – Azli

Reşid Paşanın Görevden Alınması – Azli

Reşid Paşanın Görevden Alınması – Azli Reşid Paşa propagandasını son derece iyi yapıyordu. Yabancı devletlerden, özellikle de İngiltere’den zaman zaman yardım görmesi, bu yardım sayesinde Mısır meselesinin hallolması, adını etrafa duyurmuştu…. DEVAMINI OKU>>>> »

Mısır meselesi ve çözümü

Mısır meselesi ve çözümü

Mısır Meselesi ve Çözümü Sultan Abdülmecid döneminin en büyük sıkıntısı Mısır’dı. Osmanlı donanmasını bir ihanet sonucu eline geçiren Kavalalı Mehmed Ali Paşa çok güçlenmişti. Dünyanın en büyük donanması o günlerde İngilizlerde… DEVAMINI OKU>>>> »

Koca Mustafa Reşid Paşa Sadrazam oluşu

Koca Mustafa Reşid Paşa Sadrazam oluşu

Koca Mustafa Reşid Paşa Sadrazam oluşu Tanzimat sırasında Koca Hüsrev Mehmed Ali Paşa sadrazamdı. Ama Tanzimat hareketini beğenmiyordu. Ayrıca Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Paşaya da düşmanlığı vardı. Devrin Hariciye Nazırı (Dışişleri… DEVAMINI OKU>>>> »

Tanzimat Hareketinin Niteliği, Özellikleri, Nedenleri, Tahlili

Tanzimat Hareketinin Niteliği, Özellikleri, Nedenleri, Tahlili

Tanzimat Hareketinin Niteliği, Özellikleri, Nedenleri, Tahlili, yorumu, sebepleri. Tanzimat Hareketinin Tahlili Osmanlı devletinin yenileşme ihtiyacı vardı. Müesseselerin tazelenmesi gerekliydi. Ancak Tanzimat bir yenileşme değil, kökten değişmeyi getiriyordu. Üstelik de bu değişiklik… DEVAMINI OKU>>>> »

Gülhane Hattı Hümayun -Tanzimat Fermanı hakkında kısaca bilgi, özet

Gülhane Hattı Hümayun -Tanzimat Fermanı hakkında kısaca bilgi, özet

Sultan II. Mahmud öldüğü zaman, Mustafa Reşid Paşa Londra’da bulunuyordu. İngilizlerle dostluğu*ilerletmiş, Fransızlarla yakınlık kurmuştu. Fransa Kralı Louis-Philippe’in oğullarından biri en samimî arkadaşıydı. Gerek İngilizlerden, gerek Fransızlardan çok etkilenmişti. Osmanlı Devletini… DEVAMINI OKU>>>> »

Ahmet Fevzi Paşa Kimdir? Donanmanın Mısır’a kaçıran kimdir?

Ahmet Fevzi Paşa Kimdir? Donanmanın Mısır’a kaçıran kimdir?

Tarihimizde “hain” lakabıyla anılan Kaptan-ı Derya Ahmed Feyzi Paşa, Hüsrev Paşanın sadrazam olduğunu öğrenince küplere bindi. Kızgınlığı yüzünden, Çanakkale’de bulunan Osmanlı donanmasını İskenderiye’ye götürüp isyanlarıyla meşhur Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali… DEVAMINI OKU>>>> »

Sultan Abdülmecid’in tahta çıkışı, tahta çıktığında kaç yaşındaydı

Sultan Abdülmecid’in tahta çıkışı, tahta çıktığında kaç yaşındaydı

Sultan Abdülmecid’in tahta çıkışı, tahta çıktığında kaç yaşındaydı. Sultan II. Mahmud’un vefatıyla boşalan Osmanlı tahtına, 31. Osmanlı padişahı olarak geçen Sultan Abdülmecid, henüz çok gençti. 16 yaşını iki ay, yedi gün… DEVAMINI OKU>>>> »

II. Mahmut Dönemi Kronolojisi, Olayları

II. Mahmut Dönemi Kronolojisi, Olayları

II. Mahmut Dönemi Kronolojisi, Olayları 1808 Yılı 28 temmuz : Sultan II. Mahmut’un tahta geçmesi ve Alemdar Mustafa Paşanın sadrazamlığı, 14 ekim : Segban-ı Cedid ocağının kurulması. 15 kasım : Yeniçeri… DEVAMINI OKU>>>> »