List/Grid

Tarih Subscribe to Tarih

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Niçin Yapılmıştır

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Niçin Yapılmıştır

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Niçin Yapılmıştır ? Bu kanun eğitim birliği anlamına gelmektedir. TBMM tarafından 3 mart 1924 tarihinde kabul edilmiş kanundur. Bu değişiklikle birlikte ülke içindeki tüm okullar, eğitim kurumları Milli… DEVAMINI OKU>>>> »

Genç Osmanlılar (Jön Türkler) Hakkında Bilgi

Genç Osmanlılar (Jön Türkler) Hakkında Bilgi

Genç Osmanlılar (Yeni Osmanlılar)  hakkında kısaca bilgi. Abdülaziz döneminde ülkenin durumundan şikayetçi muhalif bir grup olarak ortaya çıkmıştır. Genç Osmanlılar, Osmanlı için en doğru yönetim tarzı olan meşrutiyeti getirmek için çalışmışlardır…. DEVAMINI OKU>>>> »

31 Mart Vakası Nedir? Kısaca

31 Mart Vakası Nedir? Kısaca

31 mart vakası nedir kısaca bilgi. 6 nisan 1909’da Hasan Fehmi Bey’in Galata’da öldürülmesi ittihatçılara mal oluyor. 13 Nisan 1909 ‘da ayaklanma çıkıyor. 12 Nisan gecesi Taksim kışlasında askerlerden en yüksek… DEVAMINI OKU>>>> »

Köy Enstitüleri nedir? Nerede Kuruldu? Nezaman Kaldırıldı

Köy Enstitüleri nedir? Nerede Kuruldu? Nezaman Kaldırıldı

Köy Enstitüleri nedir? Neden Kuruldu? Nezaman Kaldırıldı. Köylünün eğitimini amaçlayan ve köylerin kalkınmasını hedef edinen Köy Enstitüleri, MEB Hasan Ali Yücel’in desteğiyle 20 yerde kuruldu. Kurulan yerler ;Akçadağ, Aksu, Akpınar, Arifiye,… DEVAMINI OKU>>>> »

Halkevleri neden kuruldu kısaca

Halkevleri neden kuruldu kısaca

Halkevleri neden kuruldu kısaca, nezaman kuruldu, nezaman kapatıldı? Halkevleri  19 şubat 1932 yılında kurulmuştur. Halkevlerinin kuruluş gerekçesi, CHF prensiplerinin yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir. Kuşkusuz bu prensipler, Atatürk ilke ve devrimlerinden oluşmaktaydı. CHP 1935… DEVAMINI OKU>>>> »

Şeyh Sait Ayaklanması Nedir? Özeti, Sonuçları

Şeyh Sait Ayaklanması Nedir? Özeti, Sonuçları

Şeyh Sait Ayaklanması Nedir? Özeti, Sonuçları. Şeyh sait ayaklanması Türk siyasal yaşamının önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ayaklanma, Tek parti iktidarına muhalefetin güç kazanmaya başladığı bir dönemde patlamış, hem başlı başına… DEVAMINI OKU>>>> »

İstiklal mahkemeleri nezaman, hangi illerde kuruldu

İstiklal mahkemeleri nezaman, hangi illerde kuruldu

İstiklal mahkemeleri nezaman, hangi illerde kuruldu? İstiklal mahkemelerinin görevi nedir? TBMM 29 Nisan 1920 tarihinde, ülkedeki asayişi bozanlara yönelik olarak Hıyanet -i Vataniye Kanunu çıkarmıştı. Ancak bu kanunla istenilen amaca ulaşılamaması,… DEVAMINI OKU>>>> »

Kurtuluş Savaşı Dönemi Kısaca Özeti

Kurtuluş Savaşı Dönemi Kısaca Özeti

Kurtuluş Savaşı Dönemi Kısaca Özeti, kurtuluş savaşı hakkında kısaca bilgi. Çok ağır şartlar içeren mondros ateşkes antlaşmasının yarattığı ortamdan memnun kalmayan vatanseverler yurt çapında işgale karşı direnişe geçmek amacıyla örgütlenmeye başlamışlardır…. DEVAMINI OKU>>>> »

Osmanlı devlet yapısında bozulmalar ve ıslahat çabaları

Osmanlı devlet yapısında bozulmalar ve ıslahat çabaları

Osmanlı Devlet yapısında bozulmalar ve ıslahat çabaları 1- Islahat sürecinin başlaması Fetihlerin durması, ticaret yollarının değişmesi ve Avrupa ulus devletlerinin kurulmaya başlamasıyla ortaya çıkan yeni durumlar gibi dışsal nedenler yanında, devletin… DEVAMINI OKU>>>> »

Gök Tanrı ve Kut Anlayışı

Gök Tanrı ve Kut Anlayışı

Devleti yöneten kişiler Gök Tanrının yerdeki temsilcileridir, bu inanç hakimdir. Devletin başındaki kişi çok güçlü bir otoriteye sahiptir. Batıda mutlak monarşi vardı (astığı astık kestiği kestik ) Türklerde siyaset anlayışına göre… DEVAMINI OKU>>>> »

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

Yararlı ve Zararlı Cemiyetler Müdafaa-i hukuk kelimesi varsa, Herhangi bir bölge adıyla başlıyorsa, il veya ilçe adıyla başlıyorsa genellikle yararlı cemiyetlerdir. Yararlı Cemiyetler -İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti -Reddi ilhak -Trabzon müdafaa-i… DEVAMINI OKU>>>> »

Atatürk’ün Milli Mücadele’deki ve cumhuriyetin kuruluşundaki rolü nedir

Atatürk’ün Milli Mücadele’deki ve cumhuriyetin kuruluşundaki rolü nedir

Atatürk’ün Millî Mücadele’deki ve cumhuriyetin kuruluşundaki rolü nedir Atatürk milli mücadelenin en önemli isimlerinden birisidir, ulusumuzun milli bağımsızlığını kazanmasında milletin içindeki duyguların dışa vurmasını tetikleyen, onların organize olmalarını sağlayan, batıdaki olayları… DEVAMINI OKU>>>> »

Atatürk’ün kişilik özellikleri

Atatürk’ün kişilik özellikleri

Atatürk’ün kişilik özellikleri nasıldır, atatürkün kişilik özelliklerinden başlıcaları. Atatürk’ün kişilik özelliklerinden birisi de onun öğretici bir lider oluşudur, Atatürk, Türkiye cumhuriyeti’ni kurduktan sonra yaptığı yeniliklerin birçoğunu halkına bizzat kendisi doğrudan göstermiştir…. DEVAMINI OKU>>>> »

Temsil heyetinin Ankara’ya geliş nedenleri

Temsil heyetinin Ankara’ya geliş nedenleri

Atatürk ve Temsil heyetinin Ankara’ya geliş nedenleri nelerdir?  Amasya görüşmeleri sonrasında Mustafa Kemal başkanlığında Temsil heyeti Ankara’ya gelmişlerdir, buraya gelmelerinin çeşitli nedenleri vardır işte o sebepler ve nedenler. -Ankara’nın stratejik bakımdan… DEVAMINI OKU>>>> »

Milli mücadele dönemi yararlı ve zararlı yayınlar

Milli mücadele dönemi yararlı ve zararlı yayınlar

Milli mücadele dönemi yararlı ve zararlı yayınlar nelerdir, gazeteler. Milli mücadele döneminde pek çok yararlı ve zararlı yayınlar olmuştur, ülkenin milli mücadele ruhuna destek veren, milli mücadelenin güçlenmesi için çalışanlar yararlı, aksini… DEVAMINI OKU>>>> »

Amasya Görüşmeleri (Protokolü) Maddeleri

Amasya Görüşmeleri (Protokolü) Maddeleri

Osmanlı’nın görevlendirdiği Salih Paşa İstanbul’dan Amasya’ya Temsil Heyeti ile görüşmek için geldi. -İstanbul hükümeti (padişah) temsil heyetini resmen tanıdı. -Osmanlı Mebuslar Meclisinin toplanması kararlaştırıldı. (Osmanlı mebuslar meclisi ; %50 halkın %50… DEVAMINI OKU>>>> »

Sivas kongresi alınan kararlar ve önemi

Sivas kongresi alınan kararlar ve önemi

Sivas kongresi alınan kararlar ve önemi, sivas kongresi hakkında bilgi. Amaç: Milli mücadeleyi tek elden idare etmek. Karar : Amasya genelgesinde toplanma kararı verilmiştir. Öncesi : Osmanlı Devleti’nden Damat Ferit, Elazığ Valisi Ali… DEVAMINI OKU>>>> »