List/Grid

Tarih Subscribe to Tarih

Tarihsel olayların değerlendirilmesinde nelere dikkat etmeliyiz?

Tarihsel olayların değerlendirilmesinde nelere dikkat etmeliyiz?

Tarihsel olayların değerlendirilmesinde nelere dikkat etmeliyiz? Tarihi olayların değerlendirilmesini yaparken öncelikle tarihi bir olayın gelişmesinde çevresel koşulları göz önüne almalıyız. Tarihi olayları değerlendirirken ilgili olayın geçtiği dönem göz önüne alınarak olayın… DEVAMINI OKU>>>> »

Tarihi bilgiler öğrenilirken nelere dikkat edilmelidir?

Tarihi bilgiler öğrenilirken nelere dikkat edilmelidir?

Tarihi bilgiler öğrenilirken nelere dikkat edilmelidir? Tarih, milli kimliğin oluşmasında geçmiş değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında, gençlerin ve çocuklar başta olmak üzere toplumsal gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Tarih… DEVAMINI OKU>>>> »

Geçmişten günümüze gelişen tarih yazıcılığı anlayışları nelerdir?

Geçmişten günümüze gelişen tarih yazıcılığı anlayışları nelerdir?

Geçmişten günümüze gelişen tarih yazıcılığı anlayışları nelerdir? Geçmişten günümüze Tarih yazıcılığı konusunda farklı anlayışlar gelişmiştir. Şimdi bu sayfada kısaca bunlardan bahsedip kısa kısa açıklamalarını yapacağız. Geçmişten günümüze Tarih yazıcılığı anlayışının ilki… DEVAMINI OKU>>>> »

Hikayeci tarih yazıcılığı ile öğretici tarih yazıcılığı arasındaki farklar nelerdir?

Hikayeci tarih yazıcılığı ile öğretici tarih yazıcılığı arasındaki farklar nelerdir?

Hikayeci tarih yazıcılığı ile öğretici tarih yazıcılığı arasındaki farklar nelerdir? Hikayeci tarih yazıcılığı ile araştırmacı tarih yazıcılığı arasında birtakım farklılıklar vardır, işte bu farklılıkları maddeler halinde listeledik. Hikayeci Tarih Yazıcılığı Nedir… DEVAMINI OKU>>>> »

Tarih öğrenmenin insana sağladığı faydalar neler olabilir?

Tarih öğrenmenin insana sağladığı faydalar neler olabilir?

Tarih öğrenmenin insana sağladığı faydalar neler olabilir? Tarih öğrenmenin insana sağladığı faydalar neler olabilir? Tarih bilimi insanın geçmişten nereden geldiğini öğrenmesini, atalarını, atalarının yaşadığı coğrafyayı, dilini, tarihini, kısacası etnik kökenine kadar… DEVAMINI OKU>>>> »

Girit İsyanı nedir kısaca özet

Girit İsyanı nedir kısaca özet

12 Nisan 1830’da Osmanlı Devleti tarafından bağımsızlığı kabul edilen Yunanistan, bununla yetinmek niyetinde değildi, İstanbul’un merkezinde bir Rum İmparatorluğu kurma hayali Yunan devlet adamlarının birinci gayesi olmuştu. Casuslar, nerede Rumlar yaşıyorsa… DEVAMINI OKU>>>> »

Sultan Abdülmecid Han’ın Ölümü

Sultan Abdülmecid Han’ın Ölümü

Babası gibi veremdi. Verem o zamanların amansız hastalığıydı. Çaresi Silinmiyor, tuttuğunu götürüyordu. Gerçi babası Rusya karşısında ordumuzun uğradığı bozgunların üzüntüsüyle verem olmuştu. Ama Sultan Abdülmecid kendi kendisini yıprattı. Avrupalı krallara benzeme… DEVAMINI OKU>>>> »

Kuleli Vakası Nedir Kısaca

Kuleli Vakası Nedir Kısaca

Tarihimize “Kuleli Vakası” adıyla geçen bu isyan teşebbüsü 14 Eylül 1859 Çarşamba günü ortaya çıktı.  Çarşamba günü ortaya çıktı. Padişaha ve yakınlarına muhalif olanlar bir suikast planlamış, Padişahı öldürmeyi düşünmüşlerdi. Ancak… DEVAMINI OKU>>>> »

Paris Barış Konferansı önemi, maddeleri kısaca özet

Paris Barış Konferansı önemi, maddeleri kısaca özet

25 Şubat 1856’da Paris’te toplanan sulh kongresi 30 Mart’a kadar aralıksız çalıştı. Kongreye Osmanlı, Fransız, İngiliz, Sardunya, Avusturya ve Rusya’yı temsil eden murahhaslar (delegeler) katıldı. Osmanlı Devletini Sadrazam Mehmed Emin Ali… DEVAMINI OKU>>>> »

Osmanlı’da Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra yaşanan karışıklık, Yunanistan ve Sırbistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

Osmanlı’da Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra yaşanan karışıklık, Yunanistan ve Sırbistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

Osmanlı’da Yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra yaşanan karışıklık,  Yunanistan-Sırbistan ve Sisam bağımsızlığını ilan etmesi, 2. mahmut döneminde Kılık kıyafet değişikliği. 465 yıllık köklü ve şanlı bir maziye sahip bulunan yeniçeri ocağının kaldırılması… DEVAMINI OKU>>>> »

Menemen (kubilay) olayı nedir kısaca

Menemen (kubilay) olayı nedir kısaca

Menemen olayı nedir kısaca, kubilay olayı nedir, menemen ayaklanması, derviş mehmet ayaklanması. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasından sonra derviş mehmet ve yandaşlarının şeriat isteği üzerine İzmir’in Menemen ilçesinde başlatılmış olan bir isyandır…. DEVAMINI OKU>>>> »

Mustafa Kemal Atatürk’e Suikast Girişimi

Mustafa Kemal Atatürk’e Suikast Girişimi

Mustafa Kemal Atatürk’e Suikast Girişimi hakkında kısaca bilgi, Atatürk’e İzmir’de suikast girişimini kim yaptı. Cumhuriyet karşıtları ve eski rejim taraftarları Mustafa Kemal’i ortadan kaldırmak için girişimde bulunmuşlardı. Eğer Mustafa Kemal’i öldürürlerse… DEVAMINI OKU>>>> »

Büyük selçuklu devleti ile gazneliler arasındaki ilişki

Büyük selçuklu devleti ile gazneliler arasındaki ilişki

Büyük selçuklu devleti ile gazneliler arasındaki ilişki Büyük selçuklu devleti ile Gaznelilier arasında Dandanakan savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşta Büyük selçuklu devleti bir taraf Gazeneliler ise diğer tarafı oluşturmaktadır. Dandanakan savaşının önemi… DEVAMINI OKU>>>> »

Yavuz Sultan Selim Dönemi kısaca bilgi

Yavuz Sultan Selim Dönemi kısaca bilgi

Yavuz Sultan Selim Dönemi hakkında kısaca bilgi. Osmanlı Devleti’nin II. Beyazıt’dan sonra Yavuz Sultan Selim olmuştur. Yavuz sultan selim oldukça sert bir kişiliğe sahiptir. Ömrünü atın üzerinde savaş yaparak geçirmiş bir… DEVAMINI OKU>>>> »

II.(2.) Bayezid dönemi fetihleri

II.(2.) Bayezid dönemi fetihleri

2. bayezid dönemi fetihleri, II. beyazıt döneminde önemli olayları maddeler halinde. Fatih Sultan Mehmet’in vefatı üzerine iki oğlu arasında tahta kavgası başlamış, 2. Bayezid ile kardeşi Cem sultan arasındaki mücadeleyi II. Bayezid… DEVAMINI OKU>>>> »

Fatih döneminde alınan yerler nerelerdir

Fatih döneminde alınan yerler nerelerdir

Fatih döneminde alınan yerler nerelerdir, fatih döneminde alınan adalar. İstanbul başta olmak üzere diğer yerler nelerdir ? Fatih’in Anadolu’da aldığı yerleri bu yazıda inceleyeceğiz. Trabzon, o dönemde Trabzon’da Trabzon Rum imparatorluğu… DEVAMINI OKU>>>> »

Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri kısaca

Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri kısaca

Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri kısaca nelerdir, divanı hümayunda görevli olan üyeler ve görevleri hakkında bilgi. Divan nedir: Günümüzde kısaca meclis anlamına gelir, osmanlı döneminde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Divan-ı… DEVAMINI OKU>>>> »