Devletin İdare Görevleri Nelerdir

Devletin idare anlamında görevlerine baktığımızda Milli güvenliğin korunması, Kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi, Kamu hizmetlerinin yürütülmesi, Özendirme ve destekleme faaliyetlerie, içdüzen faaliyetleri, planlama faaliyetleri gibi farklı görevleri vardır.

Milli güvenliğin korunması : Gerek milli güvenliğin korunmasında gerekse Türk silahlı kuvvetlerinin yurt savunmasına hazırlanmasında TBMM’ye karşı Bakanlı kurulu kolektif olarak sorumludur.

Kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi : Kolluk, kamu düzeninin sağlanması adına kişilere getirilen sınırlama demektir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi : Yasama organı tarafından kamuya yararlı olarak kabul edilerek, kamu hizmeti olarak nitelendirilen faaliyetlerin yürütülmesi idarenin sorumluluğundadır.

Özendirme ve Destekleme Faaliyetleri : Kamu yararı olan ancak TBMM tarafından kamu hizmeti olarak nitelendirilmemiş alanlarda örneğin tarım ve sanayinin geliştirilmesi, istihdamın sağlanması için desteklerde bulunma idareye verilmiş anayasal görevdir.

İçdüzen faaliyetleri : İdare, vatandaşlarına yönelik olarak, milli güvenliğin sağlanması, kolluk faaliyetlerinin, kamu hizmetinin ve özendirme destekleme faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Ancak bu faaliyetleri gerçekleştirebilmesi için kendi ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bu doğrultuda kurum içi düzenleme ve yazışmalar gerçekleştirir. İdarenin bu kendine yönelik faaliyetleri iç düzen yada özyönetim faaliyeti olarak adlandırılır.

Planlama faaliyetleri : Anayasa, Devletin planlama yapma görev ve yükümlüğünden bahsetmektedir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*