Emeviler Dönemi Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti

Emeviler Dönemi Hakkında Kısa Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, emeviler ile ilgili bilgiler,

EMEVİLER (661 – 750):

• Hz. Ali’nin vefatından sonra Kufeliler Hz. Ali’-nin oğlu Hz. Hasan’ı halife olarak tanımışlar¬dır. Fakat Hz. Hasan, Muaviye ile başa çıka¬mayacağını anladığından müslüman kanı dö¬külmemesi için bazı şartlarla halifeliği Muaviye’ye bırakmıştır. Böylece Emeviler dönemi başlamıştır.
• Emeviler döneminin ilk halifesi Muaviyedir. Bu dönemde;

– Devletin merkezi Şam’a nakledilmiştir.
– Hz. Ali döneminde durmuş olan fetihler yeni-den başlamıştır (Kuzey Afrika ve Türkistan’da seferlere girişilmesi).
– İslam devlet teşkilatı geliştirilmiştir.
– İslam Devleti’ne “Arap Devleti” özelliği kazan-dırılmıştır.
– İstanbul kuşatılmış, fakat alınamamıştır.
– Muaviye Yezid’in veliaht tayin edilmesiyle ha-lifelik saltanata dönüşmüştür.

• Yezid’in halife olmasıyla, Yezid’in halifeliğini tanımayan Hz. Ali’nin küçük oğlu Hz. Hüseyin Kerbela denilen yerde adamlarıyla birlikte şehit edilmiştir. Bu olay Müslümanlar arasındaki ayrılığı daha da artırmıştır.
• Emeviler dönemi’nin en büyük halifelerinden birisi Abdülmelik’tir. Bu dönemde Hicazda meydana gelen isyan bastırılmış ayrıca Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanarak İslam kuvvetleri Atlas okyanusu’na kadar ilerlemişlerdir.
• Halife I. Velid Dönemi’nde doğuda Kuteybe bin Müslim; Baykent, Buhara ve Semerkant gibi Türk yurtlarını fethetmiş, batıda ise İspanya, Tarık bin Ziyad tarafından ele geçirilmiştir.

• İspanya’nın Fethi; 711 Kadis Savaşı’yla baş-lamış ve kısa sürede Vizigotiar etkisiz hale getirilerek bölge fetedilmiştir. İspanya’nın fet-hinden sonra Fransa üzerine yürüyen islam kuvvetleri Puvatya Savaşı’nda (732) Franklara karşı mağlup olmuş ve Fransanın fethi ger-çekleşmemiştir. Böylece İslam kuvvetlerinin Avrupa’daki ilerlemesi durmuş, Müslümanlar Pirene Dağları’nın güneyine çekilmişlerdir. Ayrıca bu savaştan sonra İspanya’da ve Kuzey Afrika’da iç karışıklıklar dönemi başlamıştır.
• Emeviler döneminde Mevali politikası takip edilerek, Arap olmayan Müslümanlara köle statüsü uygulanmış, bu durum özellikle Türkler ve İranlılar’ın devlete bağlılıklarını azaltmıştır.

Emeviler’in Yıkılması:

Kısa sürede büyük fetihler gerçekleştiren Eme-viler, iç politikada aynı başarıyı gösterememişlerdir. Sürekli iç karışıklıklar meydana gelmiş, en son Ebu Müslim’in Horasan’daki isyanıyla Emevi hanedanlığı yıkılıp, Abbasi hanedanlığı kurulmuştur.

Emevilerin Yıkılma Nedenleri;

• Arap olmayan Müslümanları dışlamaları ve
Arap milliyetçiliğine yönelmeleri (Mevali politi-kası).
• Emevi soyundan olanlara, yönetimde öncelik tanımaları
• Şiilerin ve Abbas oğullarının muhalefeti,
• Arap’ların bir kısmının Hz. Muhammed soyun-dan gelen birini halife görmek istemeleri,
• Son dönem Emevi halifelerinin yeteneksizliği ve aralarındaki taht kavgaları,
• Fetihlerin durması, gelirlerin azalması.

YORUM: Emeviler döneminde devlet görevlerinden sadece Araplara yer verilmesi, Arap olmayanların devlet memurluklarına alınmadıkları gibi bunlardan daha fazla vergi alınması Arap milliyetçiliği (mevali politikası) politikasının uygulandığını gösterir.

YORUM: Emevi halifesi muaviyenin oğlu Ye-zid’i veliaht tayin etmesi, halifeliğin saltanata dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır.

YORUM: Emevilerin kıs sürede Türkistan, Kuzey Afrika ve Avrupa’da büyük fetihlerde bulunmaları askeri fetihlere önem verildiğini gösterir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

15 Kişi Yorum Yazdı.

 1. B.f.eyza takip edin instadan

 2. YARINKİ SUNUM İÇİN ÇOOOOOOOOOOOOOK GÜZEL

 3. Bence iyi daha kısası yohh amk

 4. krdş bnun nresi ksa .s.s.s

 5. Valla çok güzel olmuş. Beğenmeyen kendi hazirlasın. ..

 6. neresi kısa a.k bunun ** konuşuyonuz ses kesin daha kısaları da var

 7. kısa dedik destn çıktı furkana katılıyom

 8. HİÇ GÜZEL DEĞİL !
  KISA İSTEDİK DESTAN ÇIKTI !
  SADECE BİLGİLER DOĞRU VEDE DÜZGÜN !
  GELİŞTİRİN !

 9. Güzel hazırlanmış.

 10. Kısa ama önemli yerler hep es grçilmiş birşey anlamadım.”SAÇMA”.

 11. Çok sağolun çok işime yaradı ve arkadaşa katılıyorum bunun nesi uzun ha }:^(

 12. a bunun neresi kısa bi de diğer siteler de bile daha kısa öğrende gel cnm

 13. bnce kısa yani çok sağolun çok işime yaradı

 14. kısa dice bunumu anlıyon

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*