Gedik Ahmet Paşa Kimdir, Hayatı

Gedik Ahmet Paşa Kimdir, Hayatı

?- 1482, Ünlü Osmanlı sadrazamı. Yeniçerilikten yetişmiştir. 1461’den sonra Anadolu Beylerbeyi olmuş, aynı yıl Akkoyunlulara yenilen Hamza Beyin yardımına gönderilerek Akkoyunluları yenmiştir. Bu ilk başarıdan sonra Rumeli ve Karaman seferlerine katılmış, karaman valiliğine atanan şehzade Mustafa’ya atabes olmuştur. Eğriboz’un alınmasında gösterdiği kahramanlık üzerine vezir olmuştur.

Otlukbeli Meydan savaşında Osmanlı ordusunun sağ kanadına komuta eden Şehzade Beyazıt’ın emrinde savaşı yönetmiştir.

Şehzade mustafanın ölümünden sonra şehzade cem’e atabey olmuş ve 1474’te veziri azam rütbesiyle İstanbul’a çağrılmıştır. Ertesi yıl Karadeniz’deki Ceneviz sömürgelerinden Kefe, Azak , ve umkup kalelerini aldıktan sonra Boğdan ve Moravya seferine katılmış, fakat işkodra’nın alınması kararını uygun bulmadığı için görevinden alınarak Rumelihisarı’na hapsolunmuştur. Çok geçmeden serbest bırakılarak donanma komutanlığına getirilmiş, 1478’de Limni’yi 1479’da KEfakıb’ya zabta ve santanamavsa’yı almıştır.

Napoli krallığının elinde bulunan Otranto’yu ele geçirdiği sırada tahta geçen Beyazıt II. Tarafından İstanbul’a çağrılmıştır. Beyazıt ile Cem Sultan arasında yapılan savaşta Cem kuvvetlerini yenen Ahmet Paşa, vaktiyle atabeyliğini yaptığı Cem’i yakalamaktan kaçındığı ileri sürülerek, öldürülmek üzere, hapsolunmuş, sonradan yine affedilmiştir. Cem’in yenilerek Rodos’a kaçması üzerine bir anlaşma imzalayan Mesih paşanın hareketini beğenmediğinden ötürü Cem taraftarı olmasından şüphelenen 2. Beyazıt tarafından Ahnet Paşayı Edirne’de bir şölenden sonra öldürtmüştür.Ahmet Paşa İstanbul’da bazı hayır kurumları yapmış ve şimdiki Gedikpaşa semtinde Ahmet Paşanın adı verilmiştir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*