İslamiyetten Önce Arap Yarımadasında Genel Durum Hakkında Bilgi

İslamiyetten Önce Arap Yarımadasında Genel Durum Hakkında Bilgil, Konu özeti, kısaca ödev araştırması,

İslamiyetten Önce Arabistan Yarımadası’nda Genel Durum

• Arap Yarımadası en eski zamanlardan beri Uzak-Doğu ve Afrika ülkeleri ile Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaret yolu üzerinde köprü görevi yapmıştır.
• Ticari faaliyetlerdeki kervanlarda develer kullanılmıştır.
• Arabistan Yarımadasının güney bölgesinde yaşayan Yemenliler yerleşik hayatı benimse-yip ziraat ve ticaretle meşgul olmuşlardır. Ku-zey bölgelerinde ise şehirleşme ve yerleşik hayat olmakla birlikte Araplar genellikle bedevi (göçebe) olarak yaşamışlardır.

• Güney Arabistan, iklim koşulları ve ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı kuze¬ye göre daha fazla gelişmiştir.
• Güney Arabistan’da Mina, Seba, Himyeri devlet¬leri, Orta ve Kuzey Arabistanda ise Nebat, Ted-mür, Gassani ve Lahmi devletleri kurulmuştur.
• Kuzey Arabistan’daki Gassani Devleti, Bizans tesirine girerek Sasanilere karşı Bizans’ın ileri karakolu durumunda olmuştur.
• Mekke, Medine ve Taif gibi önemli şehirlerin bulunduğu bölgeye Hicaz denilmiştir. Kabe nin bulunması, ticaret yollarının kesiştiği bir noktada usbilgi.com olması bu bölgede Mekke’yi daha üstün bir duruma getirmiştir. Ayrıca yılın be¬lirli zamanlarında panayırlar kurularak ticari faaliyetlerde bulunulmuştur.
• Güney Arabistan’da daha çok Putperestlik yay-gındır. Ayrıca Musevilik, Hristiyanlık ve Zerdüşt-lük de benimsenen dinler arasında olmuştur.
• Orta ve Kuzey Arabistan’da ise yaygın dini inançlar Putperestlik, Hristiyanlık, Musevilik ve Zerdüştlük olmuştur. Ayrıca tek tanrı inan¬cını benimsemiş olanlara Hanif denilmiştir. (Hz. İbrahim’e inananlara).
• Kabe’de, el-Lat, el-Uzza ve Menat gibi önemli putlar bulunmaktadır.
• Araplar, göçebe yaşayanlar ve yerleşik hayat yaşayanlar olmak üzere iktisadi ve sosyal hayat bakımından iki kısma ayrılmışlardır. Genellikle kabileler şeklinde yaşamış olan bedevi Araplar arasında sürekli bir mücadele olmuştur.
• Arabistan’da genellikle Arapça hakim dil ol-muştur. Şiir ve edebiyat gelişmiştir
• Arabistan’ın İslam öncesi dönemine Cahiiiye Devri denir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*