Kommünite Nedir, Çeşitleri Türleri ve Ekolojik Kavramlar

KOMMÜNİTE

‘ Herhangi bir yerde bulunan bütün populasyonla-rın bir araya gelerek oluşturduğu daha büyük bir yaşama birliğidir. Bitki ve hayvanlar birlikte alınırsa biyo-tik kömünite oluşur.
Flora:

Belli bir alanda bulunan bitki örtüsü.

Fauna:

Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tamamı.
Ekoloji:
Ekosistem içerisinde bulunan bütün canlıların birbiriyle ve yaşadığı cansız çevre ile karşılıklı ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Biyosfer:
Doğada tüm canlıların barınıp yaşayabildiği tabakadır. Kalınlığı 16-20 km’dir. Bunun yarısı deniz seviyesinden (8 – 10km) atmosfere doğru, yarısı da denjz seviyesinden okyanus dibine doğrudur.

Baskın tür (dominans):
Komüniteler içerisinde bazı türler ön plana çıkarak öteki türlerden daha fazla sayıda ve hacimde bulunurlar. Bunlara baskın türler denir.

Sadece bitkisel öğeler için kullanılır.

Süksesyon:
Belli bir zaman periyodu içerisinde belli bir yerde farklı komünitelerin birbirini izlemesi olayıdır.

Volkan faaliyetleri, yer sarsıntıları, arazi kaymaları, yangın ve su baskınları süksesyona sebep olurlar
Ekoton:

Komüniteler arasında kesin bir sınır yoktur. Canlıların hoşgörü (tolerans) nispetinde birbirlerine karıştığı yerlere ekoton adı verilir. Burada tür ve canlı sayısı oldukça fazladır.

Ekolojik niş (niçe):

Bir canlının; bulunduğu ortama adaptasyonu, fizyolojik tepkileri, fiziksel ve kalıtsal olarak elde ettiği özel davranışları yani işidir.

Habitat:

Bir canlının arandığı zaman bulunacağı, yaşama alanı, yani adresidir.
Mikroklima:

Biyolojik açıdan, bir canlının yaşadığı yerin iklimi yerden farklı yüksekliklerde olabilir.

Ya da toprak tabanında olabilir.

Her bölgede farklı bir iklimin bulunmasına mikro-klima denir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*