Oğuzlar (uzlar) Hakkında Kısaca Bilgi, Konu Özeti

Oğuzlar (uzlar) Hakkında Kısaca Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, konu anlatımı, detaylı bilgi,

OĞUZLAR (Uzlar)

Oğuz kelimesi, kabile ve boy anlamına gelmektedir.

* Oğuzlarla ilgili Göktürk yazıtlarında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilere göre Göktürklerin egemenliğini kabul etmek istemediklerinden, önce Çin’e göç etmişler daha sonra anayurtlarına dönerek Göktürklere bağlı yaşamışlardır.

* Göktürklerden sonra Uygurların egemenliğinde yaşamış olan Oğuzlar Kırgızlarla işbirliği yaparak bu devlete karşı isyan etmişlerdir.
* X.-XI. yüzyılda Hazar denizinin doğusunda yaşamaya başlayan Oğuzlar, Kıpçak, Hazar ve Karluklaria mücadele etmişlerdir.
* Karadeniz’in kuzeyinden, batıya geçen Oğuzlar burada “Uz” adını almışlardır. Bugünkü Romanya’da yaşayan Gagavuz Türklerinin ataiarı olan Uzlar Hristiyanîığı benimsemişler ve önemli bir kısmı Slavlaşmıştır.
* Oğuz topluluğunun bir kısmı da iik zamanlardan itibaren İdil Nehri’nin orta bölgelerine yerleşerek “Ogur” ismini almışlardır. Diğer bir grubu ise güneye inerek XI. yüzyılın ortalarına doğru Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır. XIII. yüzyılda Moğol istilasından dolayı Oğuzların önemli bir kısmı Anadolu’ya göç etmişlerdir.
* 24 boydan meydana gelen Oğuzlar umumiyetle göçebe olarak yaşamışlardır.
* İslamiyetin benimsenmesinden itibaren Oğuzlara “Türkmen” (Müslüman Oğuz) de denmiştir.
* Bugün Türkmenistan, İran, Irak, Suriye, Azerbeycan, Türkiye, Kıbrıs ve Balkanlardaki Türklerin ataları Oğuzlardır.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*