Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı Hakkında Bilgi, Konu Özeti

Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı Hakkında Bilgi, Konu Özeti , ödev araştırması, kısaca bilgi,

B) MERKEZ TEŞKİLATI

Hükümet, eyaletlerin yönetimi ve ordu doğrudan padişahın şahsına bağlı bir bütün olarak teşkilatlandırılmıştır. Devletin tahtı İstanbul’dur.

a. SARAY

• Osmanlı devletinde Bursa, İznik ve Edirne ilk
dönemlerde başkentlik yapmış şehirlerdir. Başkentin İstanbul’a taşınmasıyla Fatih tarafından Eski Saray (1454-55) ve Yeni Saray (Topkapı Sarayı 1459-65) inşa edilmiştir. Yeni Saray 19. yüzyılın sonlarına kadar padişahların ikametgahı olarak kullanılmıştır. Enderun ve Birun olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.
• Enderun denilen iç sarayda aynı zamanda devlet adamı yetişmiştir. Siyaset adamı yetiştiren bu yüksek okul Fatih zamanında kurulmuş II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
• Siyaset adamı yetiştiren bu yüksek okul Fatih zamanında kurulmuş II. Mahmut zamanında kaldırılmıştır.
• Sarayın Birun adı verilen dış bölümünde ise Fatih tarafından Arz Odası yaptırılmıştır. Birun’da padişahın taşra hizmetine ilişkin teşkilatı yer almıştır.
• Harem denilen bölümde ise padişahın ailesi ve Saray kadınları bulunurdu. Belirli bir eğitimden geçirilmiş bu kadınlar padişahça alıkonulmazlarsa genellikle saray dışındaki üst yöneticilerle evlendirilmiştir.

b. DİVAN-I HÜMAYUN

Sasanilerden beri bütün devletlerde ve bu arada Türk devletlerinde de hükümdarın yetkilerine dayalı yürütme organı olarak Divan teşkilatı oluşturulmuştur. En üst yönetim örgütü ve yüksek mahkeme işlevinde bulunmuştur. Osmanlı devletinde Divan-ı Hümayun adı verilen bu örgüt;

• Devlet sorunlarının görüşüldüğü en yüksek merciidir.
• Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
• Fatih’e kadar (1475) padişahlar, daha sonra sadrazamlar başkanlığında işlevini sürdürmüştür.
• Padişaha sorumlu olarak çalışırdı.
• 1.7. yüzyıldan itibaren divan8ın yönetimdeki ağırlığı artmıştır.
• 18. yüzyıldan itibaren Divan-ı Hümayun sadrazamın başkanlığında Bab-ı Ali’de toplanmaya başlamıştır.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*