• Anasayfa
  • >
  • >
  • Sevr Anlaşması Osmanlı Devletinin Parçalanmasını Amaçlayan Önemli Maddeleri

Sevr Anlaşması Osmanlı Devletinin Parçalanmasını Amaçlayan Önemli Maddeleri

Sevr Anlaşması Osmanlı Devletinin Parçalanmasını Amaçlayan Önemli Maddelerii kısaca bilgi, sevr anlaşması maddeleri nelerdir, kısaca konu özeti,

Sevr Anlaşması Osmanlı Devletinin Parçalanmasını Amaçlayan Önemli Maddeleri

1- Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve Türlerin hiçbir teksinin bulunmadığı “Boğazlar Komisyonu” adını taşıyan bir kurulun yönetiminde bulunacaktır. İstanbul, komisyonun merkezi olacak komisyonun ayrı bir bütçesi, ayrı bir bayrağı olacaktır.

YORUM: Boğazlar bölgesinde Hristiyan bir . devlet kurulmak istendiğini gösterir.

2- Anadolu’nun doğusunda Ermenistan, güneyinde Kurdistan devletleri kurulacak.

3- İzmir dahil, Ege bölgesinin büyük bir bölümü ile Midye-Büyükçekmece gölü çizgisinin batısında kalan bütün Trakya Yunanlılara, Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler ile Suriye Fransızlara, Antalya ve Konya yöresi İtalyanlara, Arabistan ve Irak İngiltere’ye bırakılcak,

4- Askerlikte mecburi hizmet olmayacak. 5070 bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordunun tank, ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak,

5- Azınlıklara, çok geniş haklar verilecek,

6- Kapitülasyonlardan, bütün devletler yaralanacak,

7- Devletin bütün mali kaynakları, her şeyden önce İtilaf devletlerinin işgal giderlerine ve savaş tazminatına harcanacak, devletin maliyesi, İtilaf Devletlerinin atadığı komisyon tarafından yönetilecek,

8- İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oiarak kalacak fakat şartlara uyulmazsa işgal edilecek,

YORUM: Bu madde nihai barıştan sonra İstanbul’un da itilaflarca işgal edileceğini gösterir.

YORUM: Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti’ni fiilen sona erdirmiş, İtilaflarca I. Dünya Savaşı’nda yapılan gizli anlaşmalara göre Osmanlı Devleti hukuken paylaşılmıştır. Daha önce yapılmış olan Mondros Mütarekesi ise antlaşmanın taslağını oluşturmuştur.

YORUM: Osmanlı Anayasası’na göre yapılan bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için parlamento tarafından onaylanması gerekiyordu. Ancak bu anlaşma hukuki bir statüsü olmayan Saltanat Şurası tarafından onaylanmıştır (Daha önce Osmanlı Parlementosu feshedilmişti). TBMM de daha önce almış olduğu bir kararla böyle bir anlaşmayı tanımayacağını bildirmiştir. Bu iki nedenden dolayı Sevr Anlaşması hukuki geçerlilik taşımadığı gibi fiilen de uygulanamamıştır.

YORUM: Türk tarihinin bu en ağır antlaşmasını imzalayanlar vatan haini ilan edilerek gıyaben idam cezasına çarptırılmışlardır. Kurtuluş savaşının kazanılması bu antlaşmanın fiilen uygulanmasını engellemiştir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: 

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*