Toplumsal yapıyı oluşturan parçalar nelerdir?

Toplumsal yapıyı oluşturan parçalar nelerdir?

Toplumsal Statü, Toplumsal Gruplar, Toplumsal ilişkiler Ağı, Kültür, Toplumsal Rol, Toplumsal Sınıf, Toplumsal kurum, Toplumsal Statü.

Bunlar Toplumsal yapıyı oluşturan parçalar olarak sıralanabilir. Şimdi bunları kısaca açıklayalım.

Toplumsal Statü

Kişinin toplumsal yapı içinde işgal ettiği konumdur. Statü toplumda kim olduğunu ve kimlerle ilişki kuracağını gösterir. Statü zamanla değişebilir, birden fazla statüye de sahip olabilir.

Edinilmiş Statü > Kişinin çabası olmadan sağlanan statüdür. Yaş, cinsiyet ve doğuma beraber özellikler.

Kazanılmış Statü > Bireyin kendi isteği ve çabalarıyla gönüllü olarak elde ettiği statüdür. Rektör , kaymakam, öğretmen vs.

Geleneksel toplumlarda edililmiş statü baskınken, modern toplumlarda kazanılmış statü yaygındır.

Bir statüye sahip olmanın hakları, görevleri, ayrıcalıkları ve zorunlulukları vardır.

Toplumsal Rol

Belli bir statüde olan kişiden beklenen davranıştır. Rol sorumlulukların gereklerini yerine getirmektedir, Rollerin gereğini yerine getirme bir toplumsallaşma sürecidir.

Rol çatışması > iki veya daha fazla statüye sahip kişiler rollerinin çatışması.

Toplumsal Gruplar

Statü arasındaki belli kişilerden oluşan ilişkiler. Aile grubu, arkadaş grupları, şirketler. Birincil gruplar : Sevgi gibi duygularla yaklaşılır. İkincil gruplarda : Çıkar ilişkisi vardır.

Toplumsal Sınıf

İnsanların toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre bölünmeleridir. Maddi ve kendiliğinden oluşan gerçeklerdir.

Üst sınıf : Büyük ölçekli sermaye, mülk ve rant sahipleri yani burjuvazi.

Orta Sınıf : Endüstsiyle beraber endülüstür. Devriminden sonra ortaya çıkan sınıflardır. Esnaf , zanaatkar veya hizmet sektöründe çalışanlar.

Alt sınıf : Genellikle üretimde çalışan sınıftır.

Toplumsal ilişkiler ağı

Bütün toplumla ilişkisini içine alan ağdır.

Toplumsal Kurum

Toplumun yapısı ve değerlerinin korunması bakımından zorunlu sayılan, sürekli kurallar topluluğudur. Aile, sosyal kurumlar, din, ekonomi ve eğitim kurumu olarak sıralanmaktadır.

Kültür

İnsanların bütün öğrendikleri ve paylaştıklarını kapsar.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: 

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*