Toprakların Oluşumu Hakkında Bilgi, Toprak Nasıl Oluşur ?

Toprakların Oluşumu Hakkında Bilgi, Toprak Nasıl Oluşur ?, kısaca konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi, konu özeti,

Toprakların Oluşumu:

Toprak; yerkabuğunun ayrışmış, ufalanmış içinde hava su bulunan üzerinde ve içinde canlıların bulunduğu dış örtüşüdür.
Toprak oluşumunda etkili faktörler;
1. İklim
2. Canlılar (Bitki örtüsü – Mikroorganizmalar)
3. Anakaya
4. Yerşekilleri
5. Zamandır.

İklim: Toprak oluşumunda en önemli etkendir. Anakayanın çözülmesi iklim özelliklerine bağlıdır. İklim nemli ve sıcak ise kimyasal ve organik çözülme fazla olduğundan toprak oluşumu hızlanır. Soğuk ve kurak bölgelerde ise mekanik çözülme fazla olduğu halde kimyasal ve organik çözülme yeterli olmadığından toprak oluşumu güçleşir.

Canlılar: Yerkabuğunun ayrışmış örtüsünün toprak olması için, içinde ve üzerinde canlıların yerleşmesi gerekir. Kurak bölgelerle soğuk bölgelerde bitkiler ve diğer canlılar olmadığı için toprak oluşamaz.

Canlı artıkları mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılarak humus tabakasını oluşturur, humuslu topraklar verimli tabakalarıdır.

Anakaya: Anakaya içinde bulunan minerallerin fazla ve çeşitli olması toprağın mineral bakımından zengin olmasını sağlar. Ayrıca kolay aşınabilen kayaların bulunduğu yerlerde toprak çabuk oluşur. Aşınmaya dayanıklı kayalar üzerinde toprak geç oluşur.

Yerşekilleri: Yerşekillerinde toprak oluşumu üzerinde etkilidir. Düz yerlerde toprak kalınlığı fazla jken, eğimli yerlerde taşınma fazla olduğu için toprak tabakası incedir.

Zaman: Bütün koşullar uygun olsa bile 1 cm kalınlığında toprak tabakasının oluşabilmesi için en az 100 yıl gerekir. Koşulların uygun olmaması halinde bu süre 1000 yıla kadar uzayabilir.

Topraklar yüzeyden alt kısımlara doğru katlara ayrılırlar.
toprak

Normal bir toprak profili incelendiğinde en üstte humus tabakası yeralır. Humus tabakası organik artıklardan oluşur. İklim koşulları elverişli ise humuslu topraklar oluşur; bunlar verimli topraklardır.

A katı bitkinin yetiştiği esas bölümdür. Yağışlardan sızan sular buradaki mineralleri eritir ve alt kata taşır. Bu yüzden buraya yıkanma katı denir.

B katı minerallerin biriktirildiği bölümdür.

C katı ayrışmış anakayadan oluşur, en alt katta ise anakaya bulunur.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*