Türkiye’nin Sınırları ve Türkiye’ye Komşu ülkeler Nelerdir ?

Türkiye’nin Sınırları ve Türkiye’ye Komşu ülkeler Nelerdir ? , Türkiye’nin komşuları, Türkiyenin etrafındaki ülkeler hakkında bilgi,

Türkiye cumhuriyeri Osmanlı imparatorluğunun bir kısım toprakları üzerinde kurulmuş yeni bir teşekkül olduğundan, İran sınırı hariç, diğer bütün sınırları yeni­dir.

Doğudaki İran sınırı 1639 senesinde Kasr-ı Şirin Muahedfesiyle çizilen sınıra da­yanır. Uzunluğu 470 km. dir.

Bunun kuzeyindeki Sovyetler sınırı, 1921 yılında Moskova ve Kars antlaşmaları ile çizilmiştir. 590 km. uzunluğunda olan bu sınır, Çoruh nehrinin Karadenizce döküldü­ğü yerin biraz güneyinden başlar. Bir ara Arpa çayını, daha sonra Aras nehrini boy-lıyarak İran sınırına kavuşur.

Güneyde Irak ve Suriye ile komşu bulu­nuyoruz. 378 km. uzunluğundaki Iraksı­nırı, Güneydoğu İran sınırının bittiği yer­den başlıyarak Dicle nehrine kadar de­vam eder. Bu sınır, 1926 yılında Türkive ile İngiltere arasında yapılan Ankara Anı­laşması ile çizildi. Siyasi sınırlarımız arasın­da en uzun, 789 km. uzunluğundaki Su­riye sınırıdır.

İlk Önce 1921 yılında bu top­rakları elinde tutan Fransa ile yaptığımız Ankara Antlaşması ile çizildi. Daha sonra birtakım değişikliklere uğradı ve 1939 da Hatay’ın bize katılması ile bugünkü şeklini aldı. Dicle nehrinden başlı y an bu sınır, Ba­sit Burnu yakınlarında son bulur.

Memleketimizin Avrupa komşuları ile olan sınırları, yukarıda adı geçen sınırların hepsinden daha kısadır. Yunanistan sınırı: 204 km, Bulgaristan sınırı:200 km. Yu­nanistan sınırı Meriç ırmağını takip eder. Yalnız Karaağaç istasyonu Meric’in sağ kı­yısında kaldığı halde, Türkiye’ye aittir. Bul­garistan sınırı Edirne’nin batısından başlıya­rak Rezve deresinin Karadeniz’e döküldüğü noktaya kadar devam eder.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*