Uygur Devleti Hakkında Bilgi, Kısaca Konu Özeti

Uygur Devleti Hakkında Bilgi, Kısaca Konu Özeti , ödev araştırması, uygurlar ile ilgili ödev konusu, konu anlatımı,

 

UYGUR DEVLETİ

* Hunların ve Göktürler’in kültürel mirası üzerine kurulmuştur. Fakat Uygurlar bu devletlerden farklı olarak yerleşik hayat yaşamışlardır.
* Uygurlar, Basmıl ve Karlukların yardımıyla Göktürk Devletinin varlığına son vererek devletlerini kurmuşlardır.
* Önee Ötüken’i başkent edinen Uygurlar daha sonra “Ordubalık” denilen Karabaigasun’u başkent yapmışlardır.
* 840’da Kırgızların saldırısı sonucu Ötüken Uygurları denilen bu devletin yıkılmasıyla Kansu ve Turfan bölgelerine göç etmişlerdir. Kansu Uygurları (Sarı Uygurlar) ve Turfan Uygurları adıyla bir süre daha varlıklarını sürdürmüşlerdir.
* Kansu bölgesine geçen Uygurlar yerleşik hayata geçmişlerdir.

* Turfan Uygurları ise özellikle Çin ile ticari mü-nasebetleri geliştirmişlerdir. XVI. yüzyıla kadar Çağa-tayların hakimiyetinde kalarak bu bölgedeki Moğolla¬rın Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır.
* Uygurlar, Göktürkler’in taş üzerine yazılmış belgeleri yerine kağıt üzerine yazılmış belgeler bırakmışlardır.
* Budhizm’den başka Maniheizm dini benimsenmiş hatta Mani dini Çin’de Uygurlar tarafından yayılmıştır.

* Mani dinine ait mabetler yapmak ve bunların kontrolünü sağlamak amacıyla Çin’e yerleşmeye başlayan Uygurlar koloniler kurmaya başlamışlardır. Bu gelişme Cengiz Han devrine kadar sürmüştür.
* Siyasi başarılarından ziyade medeni faaliyet-leriyle tanınan Uygurların kültürleri kendilerinden sonrada uzun süre devam etmiştir.

YORUM EKLE
Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş
Etiketler: , ,

Yoruma cevap yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*